Bergstoep content over komst A. Molenaar

Tijdens een recent gehouden informatieavond voor de leden van Leefbaar Bergstoep klonk applaus. Met name de bewoners van de Dijklaan in Bergambacht kunnen zich vinden in de komst van A. Molenaar grond-, weg- en waterbouw en A. Molenaar Hoveniers aan het tegenover de Dijklaan gelegen ‘t Hooge Zand.

Vaak levert de vestiging van een bedrijf tegenover een woonwijk protesten op. In het geval van Molenaar’s plannen was daar geen sprake van.Het kost Evert Smits, voorzitter van Leefbaar Bergstoep weinig moeite om een verklaring voor die welwillendheid te vinden. “De heer Molenaar kwam met een plan dat veel mensen aanspreekt en bovendien transparant is. Daarnaast stelde hij zich open voor vragen en opmerkingen vanuit onze vereniging.” André Molenaar vindt dat niet meer dan vanzelfsprekend. “In de eerste plaats omdat ik niets te verbergen heb. Daarnaast vind ik het enorm belangrijk dat de verhouding tussen bewoners en ons bedrijf goed is. Om die redenen hebben we goed geluisterd naar de wensen van Leefbaar Bergstoep en duidelijke afspraken gemaakt. Bovendien hebben de leden mijn 06-nummer. Als er iets is waar ze vragen over hebben, dan ben ik altijd bereikbaar.”

019
Aanlokkelijker
Voor de bewoners van een aantal huizen aan de Dijklaan is het een grote opluchting dat het uitzicht vanaf hun woonplek naar ‘de overkant’ (‘t Hooge Zand) straks een stuk aanlokkelijker wordt dan het de voorbije tientallen jaren was. De totaal verpauperde bouwval die overbleef van de voormalige timmerfabriek van De Samenwerking, is nu gesloopt en de rommel daarom heen is opgeruimd. Daarmee komt een prettig einde aan een periode van totale verrommeling in dit gebied. Ook de aantrekkingskracht op lieden die daar niets te zoeken hebben is straks verdwenen. Er voor in de plaats komt een bedrijfslocatie die er niet alleen goed uitziet, maar waarvan de eigenaar ook rekening houdt met de belangen van de omwonenden. Bovendien neemt het aantal parkeerplaatsen onder invloed van het project toe aan de Dijklaan toe en is het straks afgelopen met zwaar verkeer over dit traject.

Ruimer
André Molenaar is nu nog met twee van de drie onderdelen van zijn bedrijf (GGW en hoveniersbedrijf) gevestigd aan de Tussenlanen in Bergambacht. Zijn zand- en grindhandel bevindt zich aan de Lek – naast de veerverbinding – in Bergstoep en blijft daar ook. “Het grond-, weg- en waterbouwbedrijf én het hoveniersbedrijf verkassen naar de nieuwe locatie. We hebben met veel plezier ondernomen aan de Tussenlanen”, zegt hij. “Maar het terrein werd te klein en ook het rijden over 15 tons wegen door de polder is natuurlijk niet ideaal. Aan ‘t Hooge Zand komen we ruimer in ons jasje te zitten en kunnen we ook meer plaats scheppen voor onze hoveniersactiviteiten ons kantoor. Kortom: we gaan er geweldig op vooruit.”

Verhuizen
Om de bewoners van Bergstoep zo min mogelijk overlast te bezorgen ontwikkelt Molenaar een route waarbij alle gemotoriseerde verkeer het bedrijfsterrein alleen via ‘t Hooge Zand kan bereiken.”We gaan, zodra de sloop van het terrein is afgerond, starten met de bouw”, vertelt Molenaar. “Deze vindt plaats op de fundering van de oude timmerfabriek en beslaat in totaal kantoorruimte en een loods van 85 bij 20 meter. Het kantoorgedeelte komt aan de ‘Dijklaan-kant’. We hopen het project voor de zomervakantie te kunnen afronden. Dan willen we ook meteen verhuizen. Uiteraard krijgen alle omwonenden een uitnodiging om bij de opening te zijn. Wij verheugen ons er zeer op, temeer ook omdat ons bedrijf in 2016 75 jaar bestaat! Wat is er mooier dan dat te vieren op een gloednieuwe locatie.”