Sinds september 2008 zijn wij erkend bodemintermediair (SIKB 7000-7001). Dat betekent dat wij landbodemsaneringen met conventionele methoden mogen uitvoeren. Sinds 1 januari 2008 is deze certificering verplicht. Voorlopig zijn wij het enige gecertificeerde bedrijf in de Krimpenerwaard en zijn wij daarom ook een belangrijke partner voor de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard. Lees het interview met Theo Alink van deze stichting.

Veel energie in professionalisering

“In 1998 is de SBK opgericht, omdat veel landeigenaren erg terughoudend waren bij de geplande herinrichting van het gebied. Iedereen wist van de slootdempingen in het verleden en de mogelijke schadelijke gevolgen daarvan voor het milieu en de landbouw. De angst voor gedwongen sanering weerhield veel landeigenaren er daarom van mee te werken aan de ruilverkaveling. Om die reden werd in 1998 de Stichting Bodemsanering Krimpenerwaard opgericht.” In gesprek met Theo Alink van die stichting.

 

Overname beheer

“De stichting neemt door middel van een overeenkomst het beheer van de gedempte sloten over van de landeigenaren. Het hebben van een overeenkomst betekent dat de betreffende landeigenaren geen saneringsbevel (tot het doen van onderzoek en te saneren) meer hoeven te vrezen” Veel sloten zijn destijds gedempt met verontreinigende materialen die schadelijk kunnen zijn voor mens, dier en omgeving.

Onderzoek heeft aangetoond dat verwijdering van de vervuiling echter geen optie is. Alink: “Door af te graven ontstaan juist risico’s en brengen we tevens teveel schade toe aan de bodemstructuur. In de huidige situatie voorkomt het veen verspreiding van en blootstelling aan schadelijke stoffen. Het is daarom belangrijk dat we weten waar en wat er ooit gestort is en dat we maatregelen nemen om te zorgen dat het voldoende afgedekt is en blijft. Op basis van onderzoek is vastgesteld dat een afdeklaag van 40 cm voldoet.”

 

Gebiedseigen materiaal

Afdekken gebeurt uitsluitend met gebiedseigen materiaal. “Ook hiervoor geldt dat we zomin mogelijk de bodemstructuur willen verstoren. Het afdekmateriaal is afkomstig van bijvoorbeeld herinrichtingsprojecten. Wij hebben het primaat op de vrijkomende grond bij alle natuur- en landinrichtingsprojecten hier in de Krimpenerwaard. Een andere belangrijke bron voor afdekmateriaal is bagger.”
matie betreft een interview uit 2009.

Voor meer informatie: www.sbk-krimpenerwaard.nl

Werken met Molenaar

De uitvoering van het werk gebeurt bij voorkeur door bedrijven uit de Krimpenerwaard. “Vorig jaar is er een record hoeveelheid grond verzet van ruim 28.000 m³! Dat is naar volle tevredenheid uitgevoerd door aannemingsbedrijf Molenaar uit Bergambacht. Het is een bedrijf met scherpe prijzen en een goede kwaliteit. Wat ik belangrijk vind is dat ze doen wat ze zeggen en dat ze heel betrokken zijn.

Molenaar houdt iedereen goed op de hoogte en eventuele knelpunten worden direct teruggekoppeld en samen opgelost. Daarnaast is het een bedrijf dat veel energie steekt in professionalisering. Dat komt onder andere tot uiting in het feit dat ze hun administratieve en financiële afhandeling van projecten volledig afgestemd hebben op onze methodiek. En dat ze sinds september de eerste en tot nu toe enige gecertificeerd bodemsaneerder in de Krimpenerwaard zijn! Dat is voor ons heel plezierig, omdat dit soort activiteiten alleen nog door of in combinatie met gecertificeerde bedrijven uitgevoerd mogen worden.”