A. Molenaar heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit komt naar voren in de duurzame faciliteiten in onze vestiging in Bergambacht, in de manier hoe we met de omgeving omgaan tijdens onze projecten, en het materieel dat wij aanschaffen om onze werkzaamheden uit te voeren.

Op deze pagina van brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid binnen ons bedrijf. Omdat dit bedrijfsbreed van toepassing is, staan de certificaten met betrekking tot duurzaamheid op naam van onze A. Molenaar Onroerend Goed B.V. Dit is de overkoepelende B.V. van A. Molenaar Grondverzet B.V., A. Molenaar Civiel B.V. en A. Molenaar Zand en Grond B.V.

CO2 Prestatieladder

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij in 2023 gestart met de CO2 prestatieladder, niveau 3. Hiermee krijgen wij beter inzicht in onze CO2 uitstoot. Door het maken van de CO2 footprint zijn onze belangrijkste CO2 emissiebronnen in kaart gebracht.
Ieder half jaar zullen wij het energiebeleid, CO2 footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

U kunt hier het certificaat downloaden van A. Molenaar Onroerend Goed CO2

A, Inzicht

We hebben ons eigen energieverbruik omgerekend naar CO2 emissies om zo meer inzicht te krijgen in haar CO2 uitstoot per energiestroom. Hierdoor wordt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Het basisjaar is 2022. De footprint wordt ieder half jaar opnieuw berekend en intern en extern bekend gemaakt (zie ook de documenten bij C, Communicatie).

B, Reductie

Onze reductiedoelstellingen hebben wij opgesteld om effectief de CO2 uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te kunnen halen. De reductiemaatregelen worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C, Communicatie

Ieder half jaar communiceren wij openlijk over ons energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief. De publicaties bestaan uit (downloadbaar):

2022:

2023:

D, Participatie

Wij nemen actief deel aan initiatieven rondom reductie van CO2 in de sector en/of daarbuiten. Dit gaat in ieder geval via deelname aan het initiatief Sturen op CO2 van Cumela Nederland.

Wilt u meer informatie over de CO2 prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

STIP

Binnen ons bedrijf is één van de doelstellingen dat wij uitsluitend aantoonbaar verantwoord geproduceerd hout of houtachtige producten voor de productie, verwerking of handel kopen.
Om dit aantoonbaar uit te dragen, hebben wij in 2023 ons STIP-certificaat behaald.
U kunt ons certificaat hier downloaden:

STIP is een bedrijfskeurmerk dat aangeeft dat een bedrijf uitsluitend verantwoord geproduceerd hout inkoopt en verkoopt.

Verantwoord bosbeheer houdt rekening met de biodiversiteit, de dieren die in het bos leven, en de mensen die van het bos afhankelijk zijn. Daarnaast biedt het een reeks aan voordelen ten opzichte van ongereguleerde ontbossing van natuurlijke bossen.

  • Doordat niet alleen met beleid gekapt wordt, maar ook structureel hergroei kan plaatsvinden, wordt een bos op duurzame wijze in stand gehouden. Er wordt niet meer uit het bos gehaald dan dat er bijgroeit.
  • Daarnaast nemen de jonge bomen meer CO2 op dan oude bomen, waardoor deze manier van bosbeheer bijdraagt aan de instandhouding van ons leefklimaat en het behoud van een gezonde planeet.
  • Het bos heeft een economische waarde gekregen door de keuze voor een duurzaam bosbeheersysteem en de vraag die bedrijven hebben naar hout uit deze bossen. Daardoor is de kans veel kleiner dat het bos geruimd wort voor bijvoorbeeld sojaplantages of mijnbouw.