Voordat een kavel klaar is om bebouwd te worden, moet de kavel bouwrijp gemaakt worden. Vervolgens is het na de bouw belangrijk dat de openbare delen van het bouwterrein gereed gemaakt worden voor gebruik. A. Molenaar is gespecialiseerd in zowel het bouw- en woonrijp maken van kavels. A. Molenaar heeft in de loop der jaren expertise opgebouwd met betrekking tot kleine en grote projecten voor diverse opdrachtgevers.

Bouwrijp maken

Er kan pas gestart worden met de bouw wanneer de bouwgrond draagkrachtig genoeg is en wanneer basis is gelegd voor de ondergrondse infrastructuur. Zo zal de bouwgrond in sommige gebieden voorbelast moeten worden of moet de bouwgrond ge√ęgaliseerd worden. Daarnaast is het belangrijk dat het rioleringssysteem is aangelegd en de kabel- en leidingstroken zijn aangebracht. Als grond-, weg-, en waterbouwbedrijf heeft A. Molenaar een ruime ervaring met het bouwrijp maken van kavels. Volgens een duidelijke planning worden de diverse werkzaamheden uitgevoerd zodat er op tijd gestart kan worden met de bouw van de woningen, kantoren of andere objecten.

Woonrijp

Wanneer de kavels bebouwd zijn, dan is het belangrijk dat de openbare delen van het terrein klaargemaakt worden voor uiteindelijk gebruik. A. Molenaar ondersteunt veel opdrachtgevers bij het bouwrijp maken van een bouwproject. Hierbij kunnen we onder ander de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Bestrating aanbrengen
  • Afwateringssystemen realiseren
  • Groenvoorzieningen inrichten

aanpak

Binnen de projecten waarin A. Molenaar actief is, hecht het waarde aan een goede communicatie en betrouwbare planning. Op die manier worden alle betrokken partijen voorzien van de juiste informatie en kan er in alle rust toegewerkt worden naar een kwalitatief eindresultaat.

Lees meer over onze aanpak.