Bestratingen en wegverhardingen zijn opvallende onderdelen van civieltechnische projecten. Bovendien is de bestrating ook belangrijk voor de veiligheid op straat. A. Molenaar hecht daarom veel waarde aan dit beeldbepalende deel van de projecten. Centraal hierbij staat dat de projecten zowel decoratief als functioneel worden gerealiseerd. Bij het vernieuwen van de bestrating of het aanleggen van een straat wordt daarom ook gelet op toekomstig onderhoud.

Verschillende mogelijkheden

Bij de aanleg van nieuwe bestratingen bedient A. Molenaar verschillende soorten opdrachtgevers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Projectontwikkelaars, Overheden, Woningcoöperaties, Bedrijven en Particulieren.

Bij de projecten die worden begeleid voor de opdrachtgevers, geven we advies over de verschillende verhardingstoepassingen en kunnen we bijdragen aan het ontwerp van de constructie. Met goed onderhouden materieel en medewerkers met vakkennis kan er vervolgens een bestrating gelegd worden die veilig en decoratief is. Hierbij kan de bestrating zowel mechanisch als ambachtelijk gelegd worden.

Aanpak van Molenaar

Binnen de projecten waarin A. Molenaar actief is, hecht het waarde aan een goede communicatie en betrouwbare planning. Op die manier worden alle betrokken partijen voorzien van de juiste informatie en kan er in alle rust toegewerkt worden naar een kwalitatief eindresultaat.

Lees meer over onze aanpak.