A. Molenaar neemt de werkzaamheden rondom het aanleggen en renoveren van riolering graag uit handen. Dankzij een brede ervaring in het aanleggen van nieuwe riolering en het renoveren van bestaande riolering, zijn we in staat om de werkzaamheden op nauwkeurige manier uit te voeren zodat de levensduur van de riolering gemaximaliseerd wordt.

ervaren werknemers

Net als bij de andere werkzaamheden waarin A. Molenaar in is gespecialiseerd, worden de activiteiten met betrekking tot riolering uitgevoerd door ervaren medewerkers. De machinisten en de grondwerkers weten wat er mogelijk is met het beschikbare materieel. Bovendien werken de medewerkers samen met de andere betrokkenen, zodat er op een veilige manier gewerkt kan worden aan een riolering die de komende decennia functioneel is.

 

 

Molenaar Grond-, Weg-, en Waterbouw heeft in de loop der jaren veel ervaring opgebouwd bij het aanleggen van nieuwe rioleringen en het renoveren van bestaande rioleringsstelsels. Dankzij deze ervaring kunnen we u onder andere van dienst zijn met de volgende toepassingen:

  • Gemengde rioolstelsels
  • Drukrioolsystemen
  • Vrijverval rioolstelsels
  • Regenwaterinfiltratieriolen
  • Bergezinkbassins