Bouwrijp/woonrijp maken van plan Elka te Lisse

Opdrachtgever: Adriaan van Erk Ontwikkeling BV/ Adriaan van Erk Bouw BV

Start uitvoering: Juni 2020

Algemene omschrijving:

Het project bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

 • Grondwerk woningbouw
 • Aanbrengen van funderingslagen
 • Aanbrengen van bouwwegen
 • Verwijderen en aanbrengen van riolering (PE)
 • Aanbrengen van duikers en uitstroombakken
 • Aanbrengen van vlonders en aanlegsteigers
 • Aanbrengen waterpartij incl. stortsteen
 • Aanbrengen van elementenverharding
 • Aanbrengen ondergrondse containers
 • Afwerken van bermen en plantsoenen
 • Aanbrengen van openbare verlichting