Grondwerk arbeidsmigrantenlogies te Aalsmeer

Opdrachtgever: Slavenburg Bouw BV

Start uitvoering: Juli 2021

Algemene omschrijving:

Het project bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

  • Grondwerk bouw
  • Aanbrengen riolering
  • Aanbrengen bestrating
  • Aanbrengen beplanting/hekwerken