Reconstructie Agterpoort te Haastrecht

Opdrachtgever: Gemeente Krimpenerwaard

Start uitvoering: Januari 2021

Algemene omschrijving:

Het project bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

  • Grondwerk
  • Opbreken en aanbrengen van funderingslagen
  • Verwijderen en aanbrengen van riolering, drainage en DT riool
  • Aanbrengen van elementenverharding
  • Afwerken van bermen en plantsoenen
  • Aanbrengen van openbare verlichting