Reconstructie Heemraadsweg e.o. te Ouderkerk a/d IJssel

Opdrachtgever: Gemeente Krimpenerwaard

Start uitvoering: Augustus 2021

Algemene omschrijving:

Het project bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

  • Grondwerk
  • Opbreken en aanbrengen van funderingslagen
  • Opbreken EPS fundering
  • Verwijderen en aanbrengen van riolering en DT riool
  • Aanbrengen van elementenverharding
  • Afwerken van bermen en plantsoenen
  • Aanbrengen van beplanting en bomen
  • Aanbrengen van openbare verlichting