Reconstructie Oud Krimpen deelgebied 2 te Krimpen a/d IJssel

Opdrachtgever: Gemeente Krimpen a/d IJssel

Start uitvoering: Maart 2021

Algemene omschrijving:

Het project bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

  • Grondwerk
  • Opbreken en aanbrengen van funderingslagen
  • Relinen van bestaande riolering
  • Verwijderen en aanbrengen van riolering en DT riool
  • Aanbrengen van elementenverharding
  • Afwerken van bermen en plantsoenen
  • Aanbrengen van openbare verlichting