Projecten

De werkzaamheden van A. Molenaar lopen uiteen van het bestraten van dorpskernen tot het aanleggen van riolen voor nieuwe woonwijken en van het bouwrijp maken van industrieterreinen tot het realiseren van watergangen in natuurgebieden. Binnen deze werkzaamheden waarborgen we de kwaliteit door een professionele aanpak en het gebruik van het juiste materieel door vakbekwame medewerkers.

Om u een beeld te geven van onze aanpak en het werk dat we afleveren, worden hieronder een aantal projecten getoond waarmee we op dit moment bezig zijn en van projecten die inmiddels zijn afgerond.