Bouw- en woonrijp maken Staalweg te Alphen a/d Rijn

Opdrachtgever: Adriaan van Erk Ontwikkeling BV

Start uitvoering: Maart 2021

Algemene omschrijving:

Het project bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

  • Grondwerk
  • Opbreken en aanbrengen van funderingslagen
  • Aanbrengen van voorbelasting
  • Aanbrengen van verticale drainage
  • Verwijderen en aanbrengen van riolering
  • Aanbrengen van pompgemaal
  • Aanbrengen van elementenverharding
  • Afwerken van bermen en plantsoenen
  • Aanbrengen van openbare verlichting